Referencje-Skanska S.A.

  Skanska S.A. jako Generalny Wykonawca inwestycji pn. "Termomodernizacja elewacji budynku biurowego wraz z remontem instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji znajdującego się w Łodzi przy ulicy Traugutta 25a” oświadcza, że firma Dekorex z siedzibą w Pabianicach, Rydzyny 131/11 była wykonawcą konstrukcji rusztowaniowych dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji.
  Zakres powierzonych prac obejmował:
- wykonanie projektu z obliczeniami,
- montaż wraz z dzierżawą ciężkich konsol (kotwy chemiczne),
- montaż wraz dzierżawą rusztowania z podwójnym poręczowaniem na budynku o wysokości 68metrów - 5923,60m2,
- montaż osiatkowania ochronnego,
- dostarczenie wszelkich dokumentów niezbędnych do odbioru oraz bezpiecznej pracy na rusztowaniach (protokół zakotwień, protokół wytrzymałości kotew, protokół pomiaru rezystancji, protokół instalacji odgromowej, dziennik kontroli, itp.)
Wartość prac: 262 242,56zł netto.
Termin realizacji: 02.2015r. -11.2015r.
Wszystkie prace zostały wykonane terminowo, z należytą starannością z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dotychczasowa współpraca pozwala nam polecić firmę Dekorex jako rzetelnego partnera w realizacji podobnych zadań.

Sylwester Lewandowski
Dyrektor Projektu

nasi klienci