Referencje - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. dziękuje firmie DEKOREX s.c. za dostarczenie oraz montaż rusztowania niezbędnego do zabezpieczenia technicznego jednego z wydarzeń odbywających się w powierzchniach konferencyjnych zespołu budynków pofabrycznych L. Grohmana - siedzbie ŁSSE S.A.

Państwa pomoc oraz zaangażowanie okazały się nieocenione przy realizacji ww. przedsięwzięcia.

Dyrektor Biura Zarządu
Prokurent

Joanna Chojnacka

nasi klienci