Dekorex

Wynajem Sprzedaż Rusztowań

  Skanska S.A. jako Generalny Wykonawca inwestycji pn. "Termomodernizacja elewacji budynku biurowego wraz z remontem instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji znajdującego się w Łodzi przy ulicy Traugutta 25a” oświadcza, że firma Dekorex z siedzibą w Pabianicach, Rydzyny 131/11 była wykonawcą konstrukcji rusztowaniowych dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji.
  Zakres powierzonych prac obejmował:
- wykonanie projektu z obliczeniami,
- montaż wraz z dzierżawą ciężkich konsol (kotwy chemiczne),
- montaż wraz dzierżawą rusztowania z podwójnym poręczowaniem na budynku o wysokości 68metrów - 5923,60m2,
- montaż osiatkowania ochronnego,
- dostarczenie wszelkich dokumentów niezbędnych do odbioru oraz bezpiecznej pracy na rusztowaniach (protokół zakotwień, protokół wytrzymałości kotew, protokół pomiaru rezystancji, protokół instalacji odgromowej, dziennik kontroli, itp.)
Wartość prac: 262 242,56zł netto.
Termin realizacji: 02.2015r. -11.2015r.
Wszystkie prace zostały wykonane terminowo, z należytą starannością z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dotychczasowa współpraca pozwala nam polecić firmę Dekorex jako rzetelnego partnera w realizacji podobnych zadań.

Sylwester Lewandowski
Dyrektor Projektu

  Chcemy wyrazić swoje zadowolenie z wysokiej jakości Usług świadczonych przez Firmę Dekorex Kierzek Zbigniew z siedzibą w Pabianicach. Nasza współpraca rozpoczęła się w lipcu 2016 roku przy budowie Cross Point - Budynek Biurowy w Łodzi Al. Marszałka E. Śmigłego- Rydza i trwała do marca 2017roku.
  Zakres współpracy obejmował:
• Montaż i wynajem platformy pomiędzy budynkami na wysokości 10 metrów,
• Montaż i wynajem rusztowania elewacyjnego wraz z osiatkowaniem w ilości 1600m2,
• Wynajem ogrodzenia ażurowego budowlanego.
  Firma Dekorex zaprezentowała wysoki poziom techniczny i organizacyjny, oraz umiejętność dostosowania się do naszych wymogów . Firma ta w pełni zachowuje wysoki standard bezpieczeństwa pracy.
  Firma Dekorex Kierzek Zbigniew jest godna polecenia.

 Z poważaniem
Mostostal Warszawa S.A.
mgr.inż. Hubert Gołębiowski
Kierownik Budowy

  Firma MCKB Sp. Z o.o. rekomenduje firmę Dekorex z siedzibą w Pabianicach, Pawlikowice 3c jako godnego polecenia partnera biznesowego.
  Współpraca przebiegała w okresie od grudnia 2014r. do lipca 2015r. na jednej z największych elektrowni kondensacyjnej i blokowej w kraju należącej do EDF-u Polska S.A. - Oddział w Rybniku ul. Podmiejska.
  Przedmiotem współpracy była dzierżawa rusztowań w formie platform z kompleksową obsługą montażu i demontażu dla zabezpieczenia klatek schodowych, zbiorników i pompowni p.poż.
Przedsiębiorstwo jakość usług stawia na pierwszym miejscu. Jednym z głównych atutów firmy Dekorex są wysokie standardy bezpieczeństwa stosowane w trakcie współpracy i terminowość.
  Firma MCKB Sp. Z o.o. zapewnia, że firma Dekorex w pełni zasługuje na polecenie jako solidnego i wiarygodnego partnera do współpracy posiadającego dobrze wykwalifikowanych pracowników w dziedzinie rusztowań.

Dariusz Lisowski
Manager Kontraktu

  Uprzejmie informujemy, że firma Dekorex - z siedzibą w Pabianicach, Pawlikowice 3c, specjalizująca się w konstrukcjach rusztowaniowych - w okresie od 05/2015 do 09/2015 współpracowała z MCKB Sp. z o.o. przy realizacji inwestycji:
- „Budowa budynku produkcyjnego wraz z dobudową sprężarkowi (maszynowni).
  Budowa oczyszczalni ścieków dla Kilargo Sp. Z o.o.” - w Chechle Pierwszym przy ul. Torowej 13.
  W ramach zawartej umowy, firma Dekorex wykonywała następujące prace:
• Montaż, demontaż, wynajem schodni systemowych
• Montaż, demontaż, wynajem rusztowania elewacyjnego
• Montaż, demontaż, wynajem rusztowań aluminiowych przejezdnych
  Podczas realizacji prac firma Dekorex, wykazała się bardzo dużym profesjonalizmem, prace wykonywała zgodnie z dokumentacją techniczną.
  Polecamy firmę Dekorex jako odpowiedzialnego i rzetelnego partnera posiadającego wykwalifikowaną kadrę oraz duże zaplecze techniczne.

Z poważaniem
Michał Frandzel
Członek Zarządu

nasi klienci